An Ansible Playbook for deploying your own self-hosted Gitea instance
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

2 lat temu
1234567891011121314
 1. server {
 2. listen 80;
 3. server_name {{ gitea_fqdn }};
 4. location / {
 5. proxy_pass http://localhost:3000;
 6. proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 7. }
 8. location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
 9. default_type "text/plain";
 10. root /var/www/html;
 11. }
 12. }