An Ansible Playbook for deploying your own self-hosted Gitea instance
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
166B

  1. [gitea]
  2. enabled = true
  3. port = http,https
  4. filter = gitea
  5. logpath = /var/lib/gitea/log/gitea.log
  6. maxretry = 10
  7. findtime = 3600
  8. bantime = 900
  9. action = iptables-allports