An Ansible Playbook for deploying your own self-hosted Gitea instance
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Theodotos Andreou fd562c3235 Initial Commit 4 lat temu
..
app.ini.j2 Initial Commit 4 lat temu
f2b-gitea.conf.j2 Initial Commit 4 lat temu
f2b-gitea.local.j2 Initial Commit 4 lat temu
gitea.service.j2 Initial Commit 4 lat temu
nginx_vhost.j2 Initial Commit 4 lat temu
nginx_vhost_tls.j2 Initial Commit 4 lat temu