This bash script creates an image out of a damaged disk while trying to minimize more damage during recovery.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Theodotos Andreou 0ce0dd743c Initial Commit 3 lat temu
LICENSE Initial Commit 3 lat temu
README.md Initial Commit 3 lat temu
ddrescue_wrapper.sh Initial Commit 3 lat temu

README.md

ddrescure wrapper

This script creates an image out of a damaged disk while trying to minimize more damage during recovery.

Based on Forensic Wiki recomendations:

http://www.forensicswiki.org/wiki/Ddrescue#Partition_recovery

Usage: ddrescue_wrapper.sh DEVNAME TASKNAME