This bash script creates an image out of a damaged disk while trying to minimize more damage during recovery.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Theodotos Andreou 0ce0dd743c Initial Commit 3 yıl önce
LICENSE Initial Commit 3 yıl önce
README.md Initial Commit 3 yıl önce
ddrescue_wrapper.sh Initial Commit 3 yıl önce

README.md

ddrescure wrapper

This script creates an image out of a damaged disk while trying to minimize more damage during recovery.

Based on Forensic Wiki recomendations:

http://www.forensicswiki.org/wiki/Ddrescue#Partition_recovery

Usage: ddrescue_wrapper.sh DEVNAME TASKNAME