Преглед на файлове

Updated Lesson19

undefined
Theodotos Andreou преди 2 години
родител
ревизия
3242b25894
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      Lesson19/Lesson19.odp
  2. Двоични данни
      Lesson19/Lesson19.pdf

Двоични данни
Lesson19/Lesson19.odp Целия файл


Двоични данни
Lesson19/Lesson19.pdf Целия файл


Loading…
Отказ
Запис