Преглед на файлове

Typos in Lessons 1 & 2

master
Theodotos Andreou преди 2 години
родител
ревизия
89a0caa6cf
променени са 4 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    Lesson1/Lesson1.odp
 2. Двоични данни
    Lesson1/Lesson1.pdf
 3. Двоични данни
    Lesson2/Lesson2.odp
 4. Двоични данни
    Lesson2/Lesson2.pdf

Двоични данни
Lesson1/Lesson1.odp Целия файл


Двоични данни
Lesson1/Lesson1.pdf Целия файл


Двоични данни
Lesson2/Lesson2.odp Целия файл


Двоични данни
Lesson2/Lesson2.pdf Целия файл


Loading…
Отказ
Запис