Theodotos Andreou преди 3 години
родител
ревизия
a03dabc3cf
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      Lesson5/Lesson5.odp
  2. Двоични данни
      Lesson5/Lesson5.pdf

Двоични данни
Lesson5/Lesson5.odp Целия файл


Двоични данни
Lesson5/Lesson5.pdf Целия файл


Loading…
Отказ
Запис