Theodotos Andreou преди 2 години
родител
ревизия
ab0ef7d67e
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      Lesson6/Lesson6.odp
  2. Двоични данни
      Lesson6/Lesson6.pdf

Двоични данни
Lesson6/Lesson6.odp Целия файл


Двоични данни
Lesson6/Lesson6.pdf Целия файл


Loading…
Отказ
Запис