This bash script regenerates the SSH host keys on a newly, template created, VM
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Theodotos Andreou 45f32fa0af Initial Commit 5 lat temu
LICENSE Initial Commit 5 lat temu
README.md Initial Commit 5 lat temu
ssh_host_key_gen.sh Initial Commit 5 lat temu

README.md

SSH Host Key Generate

This script regenerates the SSH host keys on a newly, template created, VM

Add the full path of the script in /etc/rc.local, just above exit 0.