This bash script regenerates the SSH host keys on a newly, template created, VM
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Theodotos Andreou 45f32fa0af Initial Commit 5 yıl önce
LICENSE Initial Commit 5 yıl önce
README.md Initial Commit 5 yıl önce
ssh_host_key_gen.sh Initial Commit 5 yıl önce

README.md

SSH Host Key Generate

This script regenerates the SSH host keys on a newly, template created, VM

Add the full path of the script in /etc/rc.local, just above exit 0.